söndag 25 september 2011

Sagan om Nalle (2-5år) /matematik, språk och skapande.


   
Matematik, språk, jämställdhet och empati går hand i hand och det försökte jag visa i mitt projekt ”Sagan om Nalle”.
Alla mina projekt villar på några av de didaktiska principerna:
·       Tydliggörande: abstrakta språkliga enheter har konkretiserats med hjälp av färg, form, struktur, rörelse, bild…
·        Struktur i övningarna skapar sammanhang eftersom en del hänger samman med andra delar till en helhet.
·        Kontinuitet: variationen sker i små steg, där det ena bygger på det andra för att skapa större helheter.
·        Arbetet med barnet sker via leken.


Tanken med projektet är att barnen ska kunna jobba med alla sinnen, hela kroppen och händerna/fingrarna (grov- resp. finmotorik), lära sig matematik och utveckla språket, träna på den sociala biten (social samspel) 

Vid första träffen lyssnar barnen på Sagan om Nalle( bordssagan). De får leka med saker som pedagogen använder under sagoberättandets gång. Då pratar barnen med varandra, ställer frågor och reflekterar.

Vid vanliga måltider tränar barnen på att sitta fint på en stol vid matbordet, äta och dricka lika som Nalle. Barnen sjunger sången ”Nalle sover” och visar hur man gör när man sover (lägger sig på mattan).

Det är viktigt att barnen tittar i själva Nalle-böckerna. Då får de tid att i lugn och ro titta på bilderna och inte minst på konstiga symboler – bokstäver och ord – som i sin tur väcker barnens nyfikenhet till det skriftliga språket.  

Barnen leker först med en pappers-Nalle och hans saker, efter detta leker de med gosenallar (de ligger nära barnens hjärta).  

                                    
                       
  
Nalle-kalas är en riktid firande där alla Nallar är välkomna (korta och långa, mörka och ljusa…)  –  ett bra tillfälle för en pedagog att passa på och prata om jämställdhet och om alla människors lika värde.

                                
Till slut leker barnen med Nalles grejer och geometriska former. Det tar tid för barnen att komma från denna konkreta nivån till detta abstrakta där barnen försöker hitta saker som t.ex. ser ut som en cirkel eller en rektangel. I lekens form lär sig barnen om geometriska former, siffror och enkel taluppfattning, mätning och mängd, storlek och jämförelse, rumsuppfattning.Barnet kreerar/konstruerar med hjälp av pappersformer (cirkel, ovaler och triangel) kompisar till Nalle för att det är tråkigt att vara ensam för Nallen. Barnen se helhet utifrån små delar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar