onsdag 7 september 2011

Förklaring och argumentation: motiveringar och logiska slutsatser.


Varje barn får en pinne att skapa en figur av, en triangel. Jag ger ingen hjälp från första början, utan jag väntar på deras funderingar och olika resonemang. Alla lösningar från barnen är välkomna.

 

Snart ser de att det blir omöjligt att skapa triangel av bara en pinne. Då frågar de flesta efter en pinne till vilket de alla får framför sig. Sedan väntar jag på nytt för att höra deras argumentation. Till sist får de en tredje pinne. Och vips, så har alla var sin triangel fram för sig på bordet! Allra sist brukar vi sjunga att ”triangeln har tre kanter…”.Logiskt tänkande kan barnen använda helt spontant när de leker för sig själva, t.ex. vid lek med legobitar som på bilden. Flickan försöker bygga en bil av olikfärgade och olikformade legobitar. Ganska snart upptäcker hon att vissa bitar inte passar i hennes konstruktion eller att en bit måste byta plats med någon annan…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar