onsdag 7 september 2011

Mätning: jämförelser, måttenheter, längd, area, volym, tid och vikt.

Med användning av stapeldiagram i form av gröna och röda äpplen anger barnen antalet ettåringar resp. tvååringar på avdelningen (här åskådliggörs tydligt skillnaden i mängden barn i olika åldrar utan att man behöver räkna och uppfatta stora siffervärden i sig; varje äpple visar ett foto).


Bilden visar en tävling med snabbaste motorcykel i form av olikfärgade triangelkuddar. På det här viset lär sig barnen uppfatta tidsbegrepp och vanliga ordningstal som första, andra o.s.v. – men också form och färg.
Barn lär sig mäta och uppfatta längd genom att rada upp sig på en bänk som på bilden (här är bänken fem barn lång). Dessutom lär sig barnen både ordningstal (första andra, tredje osv.) och rumsuppfattning (längst fram och mitten och längst bak resp. framför, bakom och nära).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar