tisdag 4 oktober 2011

Tema: ”Vintern” (2 – 5 år) / matematik, språk, skapande och natur.


     1.     Matematik ute .


Det är roligt att vara ute på vintern. Barnen älskar att leka i snön och de är så kreativa. De kan rulla de största snöbollar, gräva och simma i snön eller bygga en snögubbe.
En gång byggde vi en snögubbe med mina små snillar. Först var det diskussion om vad en snögubbe är för något. Med barnens hjälp kom vi på att en snögubbe är en skulptur gjord av snö.
Vad betyder ordet skulptur?
Skulptur utgör en tredimensionell konstskapelse, dvs. någonting som är utsträckt åt tre håll, nämligen på längden, på bredden och på djupet. Skulpturen har skapats till skillnad från t.ex. en byggnad för att tjäna det estetiska och inte det funktionella. För att en skulptur ska bestå i evinnerliga tider har den formats ur hårda och beständiga material som sten eller trä. Men inte så sällan har skulpturer gjorts i lera och andra plastiska material.
Ett specialfall av skulptur utgör snögubben som ju skapas av tre snöklot i minskande storlek, det största först och som grund till skulpturen och det minsta sist och högst upp. Det minsta klotet bildar huvudet och kan förses med diverse småföremål såsom en morot (näsan), små stenar (ögonen och munnen) och kanske en riktig hatt. Mittenklotet får gärna armar av kvistar och knappar (eller vanliga stenar) som markerar rock.
Jag frågade barnen: ”Varför kan vi bygga en snögubbe just idag?”
Jo, därför att luften har rätt temperatur. Den skall vara någon grad över noll, då man får kramsnö som är det perfekta byggnadsmaterialet till snögubbar. Det måste nämligen vara en mjuk och lite fuktig snö för att låta sig formas snabbt och väl.
När snögubben blev färdig pratade jag med barnen om hur den ser ut. Barnen räknar att snögubben har ett huvud, en kropp, en näsa, en mun, två armar och två ögon (pedagogen kan använda begrepp ”lika många” och "ett par" under beskrivningen). Barnen märkte att snögubben påminner en människa, fast människan brukar vara varm i kroppen och snögubben är kall. Barnen hittar på spännande historier om snögubben. Vi dansar runt snögubben (cirkeldans).

Vi dansar en cirkeldans runt snögubben.          
Vi dansar en cirkeldans runt snögubben.
Snögubben kan vara lång,
Snögubben kan vara kort,
Den kommer lätt att smälta bort.


Barnen ställer massor av frågor runt snögubben: Varför kan man bygga en snögubbe på vintern men inte på sommaren? Kan man lämna snögubben på gården eller ska man ta in den? Varför kan man inte ta in den?
      
2.    Matematik inne.


Pedagogen och barnen pratar om vad har de gjort på gården (det är bra att upprepa för barnen den information som de har redan fått vid det första tillfället på gården). Sen kan den vuxne läsa en dikt av Felix Körling om snögubben och visa bilder på olika snögubbar.

Det står en gubbe vid vår knut.
Han ser så rysligt skojig ut.
Han vitklädd är från topp till tå, ja,
av stenkol är hans ögon två, ja,
och han kan ej ur fläcken gå. Ja!
Till näsa han en morot fått
och öron har man ej bestått.
I värsta kylan bäst han mår, ja,
när det blir varmt han snuva får, ja,
och gråter bort sig tår för tår. Ja!


Barnen klistrar snögubbar med hjälp av stora och små blåa papperscirklar. Snön kan man göra av bomull eller helt enkelt rita med hjälp av blåa pennor. Under arbetets gång lär sig barnen olika begrepp (cirkel, triangel, kvadrat, antal ett och två, ett par), färger, enkel räkning och ser helhet från små detaljer.

Barnen kan göra snögubbar med hjälp av vitt silkespapper. De river små bitar från silkespapper och rullar små klumpar. Sen klistras klumparna i cirkelform på ett papper. Pedagogen passar på och jobbar med begreppen många (massor), stor och liten, lång och kort, smal och bred (rund), färger samt antal (tre, två, ett och noll). Inga kommentarer:

Skicka en kommentar