måndag 31 oktober 2011

Höstens sol (Tillfälle 1 och 2) / matematik, språk och natur.


Med mina små snillen gillar jag att rita, måla, klistra och klippa. På så sätt kan vi som pedagoger också leka matematik med barnen, och det är bra för barnens finmotorik.
En bra chans till allt detta blir när man jobbar med årstider. Då kan faktiskt barnen bli riktiga konstnärer, och fantasin bara flödar. Ett exempel är när vi och barnen arbetar med höstens sol. Det är bra att förbereda barnen för själva arbetet och ge dem lite kunskap om hösten med hjälp av olika metoder: utevistelse i skogen, lek med höstens löv, plockande av års-tidens kottar och löv, samtal om sommarens och höstens skiftande färger, dess musik och poesi samt arbete med den ljuvliga höstsolen.

Första tillfället. På hösten ser skogen otroligt vacker ut. Man kan kalla den för sagoskog. 
Så starka och fina färger. Då pratar vi med barnen om höstens täcken. Barnen plockar pinnar, kottar, löv. De skapar regn av olikfärgade löv och badar i lövens sjö. I skogen sjunger vi sången om Solen (Solen, Solen är gul…) . Vi ber Solen ge oss lite mera värme och förlänga dagarna med ljus. Barnen tar med sig till förskolan höstens löv i alla dess färger.

Andra tillfället. Inne fortsätter vi att prata om hösten. Vi jämför hösten med sommaren. Jag visar barnen bilder på höst och på sommar. Då försöker barnen hitta färger som passar just hösten och sommaren. 
Vi brukar vara överens om att till sommaren passar grön, blå, gul, röd, lila och vit. Under bilden på sommaren ställer jag olikfärgade kvadrater som representerar sommarens färger. Under höstens bild finns kvadrater med höstens färger som barnen redan berättat om: gul, smutsgul, röd i olika nyanser, orange och brun.

Jag läser Höstvisa av Elsa Beskow:

Det glimmar i guld och i klaraste rött,
det prasslar så sakta i parken,
ty hösten är kommen, och björkar och lönn
de fäller nu bladen till marken:
”Så fall, våra blad, fall mjukt och lätt,
Vi väver ett täcke så varmt och lätt,
Vi väver ett täcke på marken.
Se vintern är nära, och vädret är grått,
nu måste vi värma och lysa!
Vi väver ett täcke så varmt och så gott,
att blombarnen icke må frysa.
Sov gott, alla blombarn, sov gott, sov sött,
vi väver ett täcke i guld och rött,
vi väver ett täcke åt marken."

Barnen svarar på mina frågor: Vad är det för täcke som barnen väver på marken? (Det är höstens löv som ligger på marken och täcker och söver den). Varför förlorar bladen sin gröna färg till hösten? (De går själva till vila inför vintern och den försvinnande solen som ju en gång gett dem allt bladgrönt, s.k. klorofyll). Kan man se att träd och buskar ändå är förberedda inför nästa vår och sommar? (Ja, genom att ganska många har knoppat sig redan.)  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar