onsdag 26 oktober 2011

Årstidsschema (matematik, språk och natur).


Jag vill presentera ett årstidsschema. Schemat visar våra fyra
årstider i bildform. Under varje bild finns en dekal med namnet
för varje årstid: Höst har skrivits med röd färg, vinter med blå,
vår med grön och sommar med orange.

Varför just de färgerna till respektive årstid?

Jo, till hösten passar ju gul, brun, röd … Barnen valde röd.
På vintern har vi snö och is. Man brukar måla vintern med
vitt och blått. Barnen ville att det skulle målas blått.
På våren börjar naturen vakna och då kommer unga gröna löv
och allt gräs. Naturligt nog blev den gröna färgen vald.
Sommaren associerar man med solen som skiner varmt och
skönt. Då blev det naturligt med orange färg som på solen.
På höger sida av årstidsbilderna finns det små lappar med månaderna som är skrivna med motsvarande årstids unika färg.

Vid varje månadsdekal har vi satt upp kort på de barn som fyller år i respektive månad.
Till årstidens schema hör fyra olikfärgade kvadratiska knappar (röda, blå, gröna resp. oranga
– beroende på vilken årstid vi befinner oss i). Knapparna kan vara olikformade t.ex. cirklar,
trianglar, ovaler eller rektanglar). Pedagogen flyttar knappen när året börjar med ny månad.
Barnen lär sig så fort hur det fungerar med årstidsschemat, så de brukar ha koll på schemat
och ta hand om detta själva. 

 Sammanfattning:

Barnen lär sig årstider, månader och naturens förändringar och dess kännetecken från en årstid till en annan. De lär sig hur man ska klä på sig under olika årstider och varför.

Barnen lär sig de fyra matematiska räknesätten: addition (resultatet kallas för summa),   t.ex. tre höstmånader plus tre vintermånader blir lika med sex månader eller ett halvt år; subtraktion (skillnad), t.ex. 12 månader utgör ett år, och 12 minus 6 är lika med 6 eller ett halvt år; multiplikation (produkt), t.ex. Varje årstid har tre månader. Hur många månader har året? – 3 gånger 4 är lika med 12, svaret blir att året har 12 månader; och division (kvot) t.ex. 12 månader och 4 årstider har året. Varje årstid har lika många månader. Hur många månader går det på varje årstid? – 12 delat med 4 är lika med 3, och svaret blir alltså 3).                                                                                                                                       

Barnen lär sig räkning/antal, geometriska former, färgkänsla och sist men inte minst ett logiskt tankemönster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar