söndag 30 september 2012

Matematik och entreprenörskap.

Det finns många möjligheter på förskolan att stärka barnens initiativkraft och deras förmåga att förverkliga sina drömmar och idéer.

Barnens vanliga spontana lek i sandlådan kan vara ett tillfälle där små snillen lär sig hur saker fungerar och förverkligar sina drömmar eller löser problem med hjälp av egna idéer. Leken stimulerar deras medfödda nyfikenhet, initiativförmåga, kreativitet och självtillit. Barnen känner glädje av att ”kunna och våga själva” och att bli sedda och uppskattade av vuxna för detta.

Barnen grävde en djup grop i sandlådan. De visste inte från början, hur gropen sedan skulle komma att användas. Barnen fick många idéer. Den första var att bygga en bro över gropen. Då plötsligt upptäckte snillena, att de behövde material som skulle passa till att bygga bron.
De tog det som fanns i närheten – en stor spade. Barnen prövade att gå på ”bron”. Slutsatsen blev, att det är svårt att balansera på en spade och själva materialet (plast) är dåligt, det kan lätt gå sönder.

Man behöver förstärka konstruktionen. Barnen lånade en spade till, sedan en till, till slut blev det fyra stycken. Dags att testa igen.


”Nej, det fungerar inte bra. Det finns för många hål mellan spadarna. Man måste balansera igen!”
En pojke hämtade en liten sopborste och försökte täcka ett av många hål. Slutsatsen blev, att brons konstruktion inte är bra och att det behövs något annat som kan läggas över gropen. 


Barnen gick runt på gården för att hitta passande material. Tyvärr fanns det inta grejer som skulle kunna passa till byggprojektet. De små uppfinnarna vände sig till vuxna.

Då var det min tur att bli involverad i processen. Min roll blev handledares, partnerns, att visa på möjligheter, att ha en stödjande funktion och att vara någon som bidrar till att skapa en miljö för lärande. 

Vi gick till förrådet och hittade där en träbräda som en gång varit bordsskiva men nyligen tappat sin gamla funktion. Barnen bar den till gropen och la den över. De testade den nya brokonstruktionen genom att några snillen gick över bron, hoppade på den, och flera ställde sig på den. Resultatet blev bra. Alla blev jättenöjda med den nya konstruktionen.


Plötsligt kom de små uppfinnarna på en ny idé, nämligen att istället för bron göra en rutschkana. De tyckte att det material som redan fanns passade utmärkt till detta. Så här såg deras rutschkana ut. 


Tanken var bra, men tyvärr gick det inte att åka ner på den nybyggda rutschkanan. Helt enkelt så gick den sönder.Barnen var inte ledsna för det, de kom på en idé till – att göra om rutschkanan till spis. Och då fick träbrädan vara spisplattan där barnen stekte pannkakor, och under plattan i gropen gjorde snillena en ugn för att baka olika bakelser. 


Här ser vi, att meningen med leken var just att motivationens drivkraft är nödvändig för att lärandeprocesser ska utvecklas.

Sammanfattning.

Arbetet med entreprenörskap innefattar att träna och stödja de kompetenser och färdigheter  hos barnen som är viktiga för att kunna bli  företagsam, vilka är :

  •                 en god självkänsla
  •            ett gott självförtroende
  •          förmåga att ta ansvar
  •             kunnande att förstå konsekvenser av vad man gör
  •            tålamod och uthållighet
  •            förmåga till samspel och samarbete
  •            förmåga att kunna tänka själv
  •            förmåga att ta initiativ
  •            förmåga att fantisera och vara kreativ.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar