lördag 22 september 2012

Hösten och alla små kryp – matematik och natur.

Jag vill presentera en övning där barnen lär sig matematik och naturens olika livsformer. Små snillen lekte med färger, mönster, former, siffror, tal, antal, mängder, ordning, storleksbegrepp och längd, en hel och en halv, placerings- eller lokaliseringsord, t.ex. över, under… Barnen såg naturens livsformer såsom växter och små kryp och fick förståelse vad det är för skillnad mellan små kryp och insekter. Vi pratade om årstider. Syftet med övningen var också att ut-veckla och stimulera barnens nyfikenhet och uppmärksamhet för matematiken och naturen. Det fans lite magi i övningen, och det tyckte barnen om.

Rekvisita som jag hade till leken: 20 (kan vara 5, 10 eller 15 beroende på gruppstorlek) olik-färgade plastmuggar, figurer av små kryp, laminerade papperslöv från olika träd som t.ex. eklöv, almlöv, lönnlöv, hassellöv, björklöv och asplöv med siffrorna skrivna på och dessutom två(tre) tärningar. 

På en rund/cirkelformad matta ställde jag 20 olikfärgade plastmuggar. Under varje mugg gömde jag en figur av ett litet kryp, t.ex. en spindel, en nyckelpiga, en mask o.s.v., och på varje mugg satte jag med hjälp av häftmassan ett löv med siffran på.

Alla barn satt i ring, blundade och lyssnade på lugn musik. Under musikens gång målade jag med ord en bild av höstskog för barnen:

” Vi låtsas att vi är i höstens skog nu. Det är så lugnt i skogen. Luften är ren och frisk. Det känns lite kallt och blåsigt. Jag vill andas med hela bröstet för att ta stora andetag av den magiska luften som ger mig kraft och styrka i kroppen. Vi andas djupt en gång och en gång till. Jag ser massor av fina löv som ligger på marken: gula, gröna, orangea, röda, bruna. Det blir en fin och olikfärgad matta av alla löv. Men man vet inte vad det är som gömmer sig under alla löven.”
” Nu får ni öppna ögonen och titta på höstens egen matta! Vad ser ni? (många löv/massor av löv). Kan ni berätta från vilka träd de olika löven kommer?” (Pedagogen hjälper till med att säga de korrekta namnen på löven).

Alla löv ligger på var sin sten (plastmugg).

” Vilka färger har stenarna? Kan ni räkna hur många löv det finns det(20)?  Hur många stenar finns det(20)? Man kan säga att löven är lika många som stenarna. Varje löv har sin sten under sig, eller varje sten har sitt löv över sig. Tror ni att det kan finnas något annat under stenarna? Vad kan det vara? Spännande! Då börjar vi att lyfta upp eller vända på stenarna och kolla vad som ligger under.” ( Pedagogen behöver inte lägga små kryp under alla stenar. Det är bra om det finns stenar utan dem. När barnet vänder sin sten säger det att det är tomt under stenen, där finns ingenting, då blir det ju noll kryp).

Variant 1.

Barnen vände i tur och ordning på stenarna. Förstås började de med en sten som hade ett löv med siffran ett på. (Varje gång när barnen vände stenar pratade de om vilken färg lövet och stenen hade, från vilket träd lövet kommit och vilken siffra som stod på lövet.) Barnen be-rättade om de små kryp, som de hittade under stenarna och räknade hur många ben de hade. Vi pratade om hur alla de små krypen kommer att överleva den långa kalla vintern. Vi kom överens att de bästa årstiderna för dem är våren och sommaren. Små snillen upptäckte ganska fort att några små kryp har sex ben, några har åtta ben och några var utan ben – noll ben.
" Finns det någon förklaring till detta?" frågade jag.
" Ja, visst finns det en förklaring. Alla små kryp som har sex ben heter insekter. Varför kan vi inte kalla t.ex. en spindel för en insekt? Spindeln har ju åtta ben o.s.v.
Vilka barn fick löv med ett litet kryp på. Hur många sådana löv finns det? (2)  Hur många barn fick dessa löv? (2 – lika många) Vilka små kryp sitter på löven? (En nyckelpiga och en spindel) Till vilken grupp hör nyckelpigan? ( Insekter) Varför tillhör inte spindeln samma grupp? (Den har åtta ben)."

Vi sjöng sånger om spindeln och nyckelpigan. (Man kan sjunga flera sånger om olika små kryp med barnen och man kan ha rörelselekar, t.ex. Hoppa som en gräshoppa. Krypa som en spindel. Åla som en mask.)

Variant 2 (med tärningar).

Barnen kastar tärningar och räknar hur många prickar det blir. Sen letar de efter ett löv med den siffra som stämmer överens med antal prickar på tärningen eller tärningarna (man kastar en, två eller tre tärningar på en gång för att nå ett stort antal prickar t.ex. 12, 20…) Här får vi ett bra tillfälle att prata om addition och multiplikation, t.ex. en tärning visar fyra (4) prickar och den andra sex (6): 6 + 4 = 10; tre (3) prickar/gånger tre (3) är lika med nio (9), sex (6) prickar/gånger två (2) är lika med tolv (12) o.s.v.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar