söndag 27 november 2011

Matematik: sortering och parbildning.


I förskolan behöver de minsta och de största barnen ordning och ro i allt. Att sortera är naturlig för barnen och hjälper dem att skapa ordning, att utveckla sitt logiska tänkande och att tillämpa regler. Med hjälp av sortering strukturerar barnen vardagen.


Ett exempel på skosortering


När jag jobbade på småbarnsavdelningen sorterade barnen och parade ihop skorna efter att de hade varit ute. Vi hade inte så stor tambur med en matta på golvet där barnen brukade ta av sig skorna. Från början kändes det lite kaotiskt i tamburen med all deras skor som låg överallt på mattan. Då började jag para ihop skorna och ställa dem i en lång rad. Barnen upptäckte genast att fröken hade roligt med skorna. Så småningom blev de involverade i ”leken” med skorna, och till slut blev det en naturlig rutin för barnen att ställa sina skor i en rad.


Jag skrev en sång som passade för just det här tillfället. (Melodin samma som i sången ”Nej, se det snöar...”).


Två fötter har jag,
Två fötter har jag,
Hur många skor ska jag ha?
Det vet jag redan,
Det vet jag redan,
Det är ju två tralala.
Jag tar på mig ett par skor
Och går med dem ut.
Då kan jag dansa och hoppa,
Och springa så fort!


Från den här leken lär sig barnen sortera och se färger, mönster och former. De lär sig att räkna och uppfatta antal föremål, utveckla talbegrepp genom att skilja mellan en och flera. Ett bra tillfälle att lära sig ordningstalen, när barnen placerar skorna i en följd (i en rad). De lär sig vilket skopar som är första par, andra par osv. Barnen lär sig hålla isär begreppen ’ett par’ och ’flera’, dvs. två resp. minst tre .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar