lördag 3 december 2011

Matematik och kroppsuppfattning.


Ett barn slutar aldrig att fascineras över sin egen kropp. Och för att pedagogen ska kunna skapa sig en bild av barnets kroppsuppfattning, brukar barnet få rita av en människa. Just i dess teckningar kan den vuxen se, om barnet är medvetet om de olika kroppsdelarna.
Barn tycker om att leka med och titta på sina kroppar, så till exempel brukar de minsta barnen stoppa händerna i munnen, och alla gillar ju att titta på sig själva i spegeln… Helt enkelt utforskar barnet sin kropp ständigt. Kanske just därför finns det många bra barnböcker om kroppen, det har skapats olika rim och ramsor, och det finns ett otal sånger och lekar.
Jag vill presentera en lek med de allra minsta barnen. På varje avdelning brukar det finnas glömda barnkläder som personalen samlat ihop och lagt i en låda. Man kan använda dem på olika sätt; jag har med dem i en lek som kallas ”Hitta fel!” Jag brukar inleda leken med ramsan ”Fötter ben och kropp” (från Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän).               


Fötter, ben och kropp
armar hals och huvudknopp,
det är du.
Fötter, ben och kropp
armar hals och huvudknopp,
det är jag.
(Visa på kroppsdelarna under ramsans gång.)


På golvet ligger olika kläder som hör till olika kroppsdelar fast i fel ordning (vid nästa tillfälle
kan kläderna ligga i en stor hög). Pedagogen be barnen ändra på ordningen så att det blir rätt.


 Sammanfattning:
Leken lär barnen de olika kroppsdelarna, stimulerar och utvecklar dessutom deras språk och matematiska tänkande. Barnen lär sig att räkna, sortera, se mönster och färger, antal, begrepp för placering/lokalisering (först ― sist, vänster ― höger, ovanpå ― under, i mitten/mellan, högst upp ― längst ner, ovanför, överst ― nederst, nära ― långt ifrån). De lär sig begreppen enklast som olika par.
Barnen lär sig praktiska saker som hur man ska klä på sig: Vad ska jag ha på fötterna, på händerna och på huvudet? Vad ska jag ta på mig om kroppen, upptill och nedtill? o.s.v.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar