söndag 4 december 2011

Matematik – sortering.


Pedagogerna brukar klaga på att det ges för lite tid för att hinna med alla viktiga moment i förskolan. Var finns det tid att leka matematik med barnen? Utgångspunkten behöver inte vara matematiken som sådan, utan den vuxne kan se efter och fråga sig: Var finns naturligt matematiken i det vi gör i vardagen? Barnen kan leka matematik och göra de saker som vi pedagoger inte har tid att jobba med. Helt enkelt kan de hjälpa oss i vårt arbete.

Ett exempel som visar att barnen kan vara hjälpsamma och spara på den vuxnes tid. Barnen tycker om att rita, men de är inte så entusiastiska när det är dags att städa efter sig. När barnen har ritat färdigt, lägger de tillbaka pennorna utan ordning, och då uppstår det en blandning av tjocka och tunna pennor, långa och korta och allsköns blandning av färger. Och det känns så tråkigt och betungande för pedagogen att ställa i ordning bland pennorna. Men det kan bli roligt för barnen, om den vuxne ”klär” iordningställande av pennor i lekens form. Då leker barnen plötsligt matematik, de systematiserar och sorterar. Just genom att sortera lär sig barnen att se vad som hör ihop, och att man kan dela upp saker på olika sätt.

Barnen sitter i ring. Mitt på den runda mattan ligger två brickor med en blandning av alla sorters pennor.


Varje barn har en liten glasburk för att lägga särskilda pennor i. Var och en får i uppdrag att samla pennor av en särskild sort t.ex. bara röda pennor o.s.v.


Alla barn är fascinerade av att sortera pennor. Det är någonting som de mycket väl och gärna kan göra i den fria leken. Vi vuxna kan ofta ha föreställningar att man kan sortera på ett visst sätt. Barnen tänker mycket vidare, friare, fantasifulla och kreativa som de är. De sorterar inte bara efter färger utan också efter storlek (långa och korta), tjockhet (tjocka och smala), utseendemässigt (fula och fina). Och därför räckte det inte med bara glasburkar för att sortera pennor. Jag fick hämta en fyrkantig låda för tjocka pennor och en rund plastburk till de korta pennorna. Sammanfattning:

Givetvis inhämtar barnen massor av matematiskt kunnande under själva leken, så t.ex. lär de sig förstå begreppen antal, mängd, storlek, olika färger och former, att uppskatta och bedöma, att räkna och beräkna, att se skillnader mm.

Vid det här tillfället med sortering av pennor utvecklade barnen samarbetsförmåga och socialt samspel. Det var en uppfostrande aktivitet där barnen hjälpte oss vuxna på ett konstruktivt sätt. De såg nyttan av det som de utförde – och hade roligt på samma gång.  Barnen fick förstås beröm för sitt arbete. Och alla var nöjda och glada, inte minst vi trötta pedagoger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar