tisdag 31 januari 2012

Tema: ”Vattnets kretslopp”. Experiment med vatten och vattenfärger.


Barnen tycker om att leka med vatten. I temat ”Vattnets kretslopp” har vi gjort några enkla experiment med vatten. Experiment där barnen blandade vattenfärger med vatten blev som magi för små snillen.
Barnen jobbade i par för att träna på att samarbeta med sin ”lagkompis”och vänta på sin tur.
På bordet hade vi genomskinliga glasskålar (en skål per par), penslar (en till varje barn) och varje par hade var sin vattenfärg.
Barnen försökte uppleva vatten med sina sinnen och gjorde en sammanfattning om vattnets  egenskaper (t.ex. att vatten kan rinna, att man kan dricka rent vatten, att rent vatten smakar just ingenting och luktar inte o.s.v.).
Vi jämförde vatten från kranen med mjölk. Barnen hittade likheter och olikheter mellan mjölk och vatten (t.ex. att vatten inte luktar och inte heller har någon färg, och man kan se igenom vatten – det är genomskinligt).
Mjölk och vatten kan rinna, de är båda vätskor. Man kan dricka mjölk och man kan dricka vatten. Mjölk kommer från kossorna, medan vatten finns överallt på jorden, och det är mer vatten än land på jorden – 70% av jordens yta är vatten. Fast det finns så mycket vatten på jorden måste man vara rädd om och sparsam med vattnet, därför att det är inte allt vatten som går att dricka, t.ex. finns det bara saltvatten i de stora haven, och saltvatten går inte att dricka.

Barnen fick vatten i var sin skål . Sedan började de blanda olika vattenfärger med vattnet.
Alla tyckte att det var jättespännade med blandningarna. Det var ett bra samarbete i varje par. Barnen var koncentrerade och motiverade på att se vilket resultatet skulle komma att bli. Och resultatet blev att vatten antog den färg som man blandat i, alltså lite vetenskaplig metodik med experiment, observation och slutsats.
Barnen  sökte efter var sin kvadrat med lika färg, som de fått efter blandningarna, och jämförde färgerna.

Till slut hällde jag allt färgat vatten från barnens skålar i en vattenkanna för att se vad det skulle bli, vilken färg vi kommer att få.


Det var det mest magiska. Barnen väntade på resultatet med storspänning. Sedan såg de att  det nästan kom att bli brun färg som t.ex. kaffe eller kola har, men man dricker inte det här vattnet därför att det  inte är rent.


Sammanfattning:
  •          Barnen lär sig samarbeta med varandra – socialt samspel.
  •          Barnen lär sig om vatten och vattens egenskaper, och att man ska vara sparsam med vatten.
  •          Barnen lär sig färger.
  •          Barnen lär sig former (cirkel och kvadrat).
  •          Barnen lär sig enkel räkning (vi räknade hur många skålar, penslar och olikfärgade kvadrater vi hade på bordet).
  •          Volym (Barnen räknade hur många skålar de hällde i vattenkannan. De drog slut-satsen att det var mera vatten i vattenkannan än i en skål).
  •          Multiplikation (Sex skålar har vi på bordet, en skål per två barn. Hur många barn har vi runt bordet? 2 gånger 6 är lika med 12).
  •          Subtraktion (Vi har 6 skålar med olikfärgat vatten i. Nu häller jag bort vatten från en skål till vattenkannan. Hur många skålar kvar med vatten? 6 – 1 = 5……..6 – 6 = 0). 
  •          Addition (Vi har 6 tomma skålar. Nu heller jag vatten i en skål… i en till. Hur många skålar blir det med vatten? 1 + 1 = 2……5 + 1 = 6 o.s.v.)
  •          Division (Vi har 12 barn. Ni ska abeta i par – två barn –  och ha en skål. Hur många skålar måste jag ta fram så att det ska räcka till 12 barn,  12 : 2  =  6).                     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar